Vedtekter for Kanadaskogen friluftslivsbarnehage

Her finner du vedtekter for barnehagen og for stiftelsen som eier barnehagen. Vedtektene regulerer driften for barnehagen og stiftelsen.